Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 400 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 29/09/2020  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia

Data de publicación no DOG: 14/08/2020  | Mar - Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Orde do 8 de xullo de 2020 pola que se convocan eleccións e se ditan normas para a renovación dos membros do Pleno do Consello Regulador da denominación de orixe protexida Mexillón de Galicia/Mejillón de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 04/08/2020  | Cultura e Turismo - Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Decreto 105/2020, do 9 de xullo, polo que se crea a Comisión Interdepartamental da Ribeira Sacra

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 21/07/2020  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Secretaría Xeral de Universidades

Decreto 102/2020, do 9 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2020/21

Recibíronse 4 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 14/07/2020  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Decreto 98/2020, do 2 de xullo, polo que se regula o procedemento de autorización da celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas que se desenvolvan en máis dun termo municipal da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 10/07/2020  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa

Decreto 97/2020, do 25 de xuño, polo que se regulan determinados instrumentos para a xestión, a avaliación, a supervisión e a mellora da calidade no sector público autonómico de Galicia