Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 434 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 25/02/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia

Recibíronse 21 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 25/02/2021  | Cultura, Educación e Universidade

Lei 7/2021, do 17 de febreiro, de museos e outros centros museísticos de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 19/02/2021  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Decreto 28/2021, do 21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas sobre a subministración directa da caza maior silvestre abatida na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 7 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 12/02/2021  | Facenda e Administración Pública - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Decreto 23/2021, do 4 de febreiro, polo que se crean e se regulan os rexistros de Intermediarios de Crédito Inmobiliario e de Prestamistas Inmobiliarios da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma