Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Sanidade

Ten dispoñibles para consulta 70 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 02/10/2019  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Orde do 20 de setembro de 2019 pola que se regula a homologación sanitaria con carácter excepcional de tratamentos con quetiapina en condicións diferentes ás autorizadas

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 19/07/2019  | Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Orde do 8 de xullo de 2019 pola que se crea e se regula a composición, funcionamento e organización do Consello Técnico de Atención Primaria

Recibíronse 22 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 10/07/2019  | Sanidade

Lei 3/2019, do 2 de xullo, de ordenación farmacéutica de Galicia

Recibíronse 57 suxestións para esta norma