Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 429 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 21/04/2015  | Economía, Emprego e Industria - Instituto Galego do Consumo e da Competencia

Orde do 21 de abril de 2015 pola que se fixan os prezos privados que percibirá a Xunta de Galicia no Laboratorio de Consumo de Galicia

Data de publicación no DOG: 07/04/2015  | Economía, Emprego e Industria - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 42/2015, do 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Consello Galego de Economía e Competitividade

Data de publicación no DOG: 12/03/2015  | Economía, Emprego e Industria - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 37/2015, do 12 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro Industrial de Galicia

Data de publicación no DOG: 07/11/2014  | Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 139/2014, do 23 de outubro, polo que se crea e regula a Mesa de Coordinación do Control da Cadea Alimentaria

Data de publicación no DOG: 02/01/2012  | Economía, Emprego e Industria

Lei reguladora da política industrial de Galicia