Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 445 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 25/05/2016  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Decreto 53/2016, do 14 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Impresión Gráfica

Data de publicación no DOG: 20/05/2016  | Facenda - Dirección Xeral da Función Pública

Orde do 11 de maio de 2016 pola que se crean e modifican ficheiros de datos de carácter persoal da Dirección Xeral da Función Pública

Data de publicación no DOG: 16/05/2016  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia

Data de publicación no DOG: 16/05/2016  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Decreto 50/2016, do 7 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

Data de publicación no DOG: 09/05/2016  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Decreto 49/2016, do 7 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Actividades Comerciais

Data de publicación no DOG: 04/05/2016  | A Presidencia da Xunta - Axencia de Turismo de Galicia

Decreto 48/2016, do 21 de abril, polo que se establece a ordenación dos albergues turísticos

Data de publicación no DOG: 22/04/2016  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Decreto 45/2016, do 31 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Asesoría de Imaxe Persoal e Corporativa

Data de publicación no DOG: 11/04/2016  | Facenda - Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos

Orde do 31 de marzo de 2016 pola que se crea un ficheiro de datos de carácter persoal