Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 445 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 10/06/2016  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia

Data de publicación no DOG: 09/06/2016  | Política Social e Xuventude - Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Orde do 31 de maio de 2016 pola que se modifica o módulo de financiamento do servizo de axuda no fogar a persoas en situación de dependencia

Data de publicación no DOG: 08/06/2016  | Facenda - Instituto Galego de Estatística

Decreto 60/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Estatuto do organismo autónomo Instituto Galego de Estatística

Data de publicación no DOG: 08/06/2016  | Política Social e Xuventude - Dirección Xeral de Inclusión Social

Decreto 61/2016, do 11 de febreiro, polo que se define a Carteira de servizos sociais de inclusión

Data de publicación no DOG: 07/06/2016  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 59/2016, do 26 de maio, polo que se modifica o Decreto 181/2002, do 10 de maio, polo que se aproba o Regulamento do xogo do bingo

Data de publicación no DOG: 06/06/2016  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Decreto 58/2016, do 14 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia

Data de publicación no DOG: 01/06/2016  | A Presidencia da Xunta - Axencia de Turismo de Galicia

Decreto 57/2016, do 12 de maio, polo que se establece a ordenación dos establecementos hoteleiros

Data de publicación no DOG: 30/05/2016  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Decreto 56/2016, do 14 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Deseño e Xestión da Produción Gráfica