Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 434 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 23/04/2021  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Decreto 63/2021, do 22 de abril, polo que se modifica o Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 20/04/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Decreto 61/2021, do 8 de abril, polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o Rexistro Galego de Informes de Avaliación dos Edificios

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 07/04/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Axencia Galega das Industrias Culturais

Decreto 53/2021, do 18 de marzo, polo que se modifica o Estatuto da Axencia Galega das Industriais Culturais, aprobado polo Decreto 150/2012, do 12 de xullo

Recibíronse 5 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 24/03/2021  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Decreto 48/2021, do 11 de marzo, polo que se regula a actividade de control de acceso aos espectáculos públicos e actividades recreativas, así como aos establecementos ou espazos abertos ao público en que se realicen

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 16/03/2021  | Infraestruturas e Mobilidade - Dirección Xeral de Mobilidade

Decreto 44/2021, do 28 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 228/2008, do 2 de outubro, sobre a prestación de servizos de transporte marítimo de persoas en augas interiores de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 15/03/2021  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia

Recibíronse 6 suxestións para esta norma