Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Sanidade

Ten dispoñibles para consulta 79 normativas en tramitación:

Data de publicación no DOG: 18/09/2023 | Sanidade

Decreto 129/2023, do 31 de agosto, de sanidade mortuoria de Galicia

Recibíronse 9 suxestións para esta norma

Data de publicación no DOG: 19/05/2023 | Sanidade - Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Decreto 48/2023, do 20 de abril, de ordenación do sistema de formación sanitaria especializada na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 18 suxestións para esta norma