Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Sanidade

Ten dispoñibles para consulta 70 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 10/01/2020  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Decreto 168/2019, do 12 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro Galego de Exposición Laboral ao Amianto

Data de publicación no DOG: 27/11/2019  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 150/2019, do 7 de novembro, polo que se crea e se regula a Comisión Galega das Enfermidades Raras

Data de publicación no DOG: 31/10/2019  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 137/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde

Data de publicación no DOG: 31/10/2019  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 136/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade

Data de publicación no DOG: 25/10/2019  | Sanidade

Decreto 134/2019, do 10 de outubro, polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 08/10/2019  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Decreto 119/2019, do 19 de setembro, polo que se regulan os criterios hixiénico-sanitarios das piscinas de Galicia (códigos de procedemento SA431D, SA431C e SA431E)

Recibíronse 46 suxestións para esta norma