Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 378 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 22/04/2016  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Decreto 45/2016, do 31 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Asesoría de Imaxe Persoal e Corporativa

Data de publicación no DOG: 11/04/2016  | Facenda - Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos

Orde do 31 de marzo de 2016 pola que se crea un ficheiro de datos de carácter persoal

Data de publicación no DOG: 08/04/2016  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 37/2016, do 17 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de casinos de xogo da Comunidade Autónoma de Galicia

Data de publicación no DOG: 07/04/2016  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Secretaría Xeral de Universidades

Decreto 36/2016, do 23 de marzo, polo que se regula a inspección no ámbito universitario na Comunidade Autónoma de Galicia

Data de publicación no DOG: 04/04/2016  | Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 32/2016, do 23 de marzo, polo que se modifica o Decreto 52/2014, do 16 de abril, polo que se regulan as instrucións xerais de ordenación e de xestión de montes de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 23/03/2016  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Decreto 25/2016, do 3 de marzo, polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello de Arquivos de Galicia

Data de publicación no DOG: 19/02/2016  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Decreto 15/2016, do 14 de xaneiro, polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello de Avaliación Documental de Galicia e o procedemento de avaliación e selección de documentos