Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 454 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 31/12/2021  | Facenda e Administración Pública - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Lei 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas

Data de publicación no DOG: 29/12/2021  | Facenda e Administración Pública - Instituto Galego de Estatística

Lei 16/2021, do 20 de decembro, do Plan galego de estatística 2022-2026

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 23/12/2021  | Facenda e Administración Pública - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Orde do 16 de decembro de 2021 pola que se modifican diversas normas tributarias

Data de publicación no DOG: 20/12/2021  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se modifica o módulo de financiamento do servizo de axuda no fogar a persoas en situación de dependencia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 10/11/2021  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Decreto 152/2021, do 21 de outubro, polo que se regulan as condicións para o exercicio profesional das actividades de socorrismo acuático, información e primeiros auxilios nos espazos acuáticos naturais e instalacións acuáticas na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 7 suxestións para esta norma