Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 533 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 13/06/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Orde do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 09/06/2023  | Política Social e Xuventude - Secretaría Xeral Técnica

Orde do 2 de xuño de 2023 pola que se modifica o módulo de financiamento do servizo de axuda no fogar a persoas en situación de dependencia

Data de publicación no DOG: 08/06/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Orde do 1 de xuño de 2023 pola que se regula o procedemento para a acreditación da competencia dixital docente no ámbito de xestión da Comunidade Autónoma de Galicia

Data de publicación no DOG: 31/05/2023  | Infraestruturas e Mobilidade - Axencia Galega de Infraestruturas

Decreto 51/2023, do 11 de maio, polo que se modifica o Regulamento xeral de estradas de Galicia, aprobado mediante Decreto 66/2016, do 26 de maio

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 19/05/2023  | Sanidade - Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Decreto 48/2023, do 20 de abril, de ordenación do sistema de formación sanitaria especializada na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 18 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 10/05/2023  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia

Data de publicación no DOG: 08/05/2023  | Facenda e Administración Pública - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Orde do 26 de abril de 2023 pola que se regula o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo procedente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (código de procedemento AP100A)

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 18/04/2023  | Infraestruturas e Mobilidade - Axencia Galega de Infraestruturas

Decreto 29/2023, do 30 de marzo, sobre a xestión da seguridade das estradas de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma