Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 363 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 28/04/2020  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Decreto 62/2020, do 8 de abril, polo que se aproba o Plan de conservación do espazo natural de interese local Illas de San Pedro (A Coruña)

Data de publicación no DOG: 03/03/2020  | Infraestruturas e Mobilidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 42/2020, do 30 de xaneiro, polo que se modifican determinadas disposicións vixentes en materia de augas

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 02/03/2020  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Asesoría Xurídica Xeral

Decreto 28/2020, do 13 de febreiro, polo que se modifica o Regulamento orgánico da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, aprobado polo Decreto 343/2003, do 11 de xullo