Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 400 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 22/01/2021  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Orde do 12 de xaneiro de 2021 pola que se regula a presentación e a comunicación das reclamacións en materia de servizos sociais (códigos de procedemento BS105A e BS105B)

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 15/01/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia

Recibíronse 202 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 14/01/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia

Recibíronse 5 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 07/01/2021  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 229/2020, do 17 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de concertos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 8 suxestións para esta norma