Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Política Social

Ten dispoñibles para consulta 32 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 06/04/2017  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se crea un novo ficheiro de datos de carácter persoal

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 11/08/2016  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 104/2016, do 28 de xullo, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego de Dinamización Demográfica

Data de publicación no DOG: 04/08/2016  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Orde do 20 de xullo de 2016 pola que se crea a tarxeta acreditativa do grao de discapacidade e se regula o procedemento para a súa obtención

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 27/07/2016  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 89/2016, do 30 de xuño, polo que se regula a creación, o uso e o acceso á historia social única electrónica

Data de publicación no DOG: 09/06/2016  | Política Social - Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Orde do 31 de maio de 2016 pola que se modifica o módulo de financiamento do servizo de axuda no fogar a persoas en situación de dependencia

Data de publicación no DOG: 08/06/2016  | Política Social - Dirección Xeral de Inclusión Social

Decreto 61/2016, do 11 de febreiro, polo que se define a Carteira de servizos sociais de inclusión