Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Política Social

Ten dispoñibles para consulta 33 normativas en tramitación:

Data de publicación no DOG: 25/01/2022 | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 4/2022, do 13 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 43/2019, do 11 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da Familia e da Infancia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma

Data de publicación no DOG: 20/12/2021 | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se modifica o módulo de financiamento do servizo de axuda no fogar a persoas en situación de dependencia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma

Data de publicación no DOG: 09/02/2021 | Política Social

Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia

Recibíronse 25 suxestións para esta norma

Data de publicación no DOG: 22/01/2021 | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Orde do 12 de xaneiro de 2021 pola que se regula a presentación e a comunicación das reclamacións en materia de servizos sociais (códigos de procedemento BS105A e BS105B)

Recibíronse 3 suxestións para esta norma

Data de publicación no DOG: 07/01/2021 | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 229/2020, do 17 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de concertos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 8 suxestións para esta norma