Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Ten dispoñibles para consulta 25 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 07/04/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Axencia Galega das Industrias Culturais

Decreto 53/2021, do 18 de marzo, polo que se modifica o Estatuto da Axencia Galega das Industriais Culturais, aprobado polo Decreto 150/2012, do 12 de xullo

Recibíronse 5 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 25/02/2021  | Cultura, Educación e Universidade

Lei 7/2021, do 17 de febreiro, de museos e outros centros museísticos de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma