Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería do Medio Rural

Ten dispoñibles para consulta 34 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 10/02/2020  | Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 174/2019, do 19 de decembro, polo que se regula a artesanía alimentaria

Data de publicación no DOG: 08/01/2020  | Medio Rural

Decreto 167/2019, do 5 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 02/08/2018  | Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 76/2018, do 19 de xullo, polo que se modifica o Decreto 52/2014, do 16 de abril, polo que se regulan as instrucións xerais de ordenación e de xestión de montes de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 30/05/2018  | Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 52/2018, do 5 de abril, polo que se crea a Axencia Galega da Calidade Alimentaria e se aproban os seus estatutos

Data de publicación no DOG: 01/09/2017  | Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Orde do 2 de agosto de 2017 pola que se regula a organización, funcionamento e composición da Mesa da Madeira

Data de publicación no DOG: 01/09/2017  | Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Orde do 2 de agosto de 2017 pola que se crea a Mesa da Castaña e se regula a súa organización, funcionamento e composición

Data de publicación no DOG: 05/04/2017  | Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Orde do 3 de abril de 2017 pola que se convocan eleccións e se ditan normas para a renovación dos órganos de goberno de determinados consellos reguladores do ámbito agroalimentario

Recibíronse 2 suxestións para esta norma