Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Ten dispoñibles para consulta 19 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 08/07/2020  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Decreto 96/2020, do 29 de maio, polo que se aproba o Regulamento da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia

Recibíronse 7 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 28/04/2020  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Decreto 62/2020, do 8 de abril, polo que se aproba o Plan de conservación do espazo natural de interese local Illas de San Pedro (A Coruña)

Data de publicación no DOG: 13/01/2020  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Orde do 27 de decembro de 2019 pola que se declara, de xeito provisional, como espazo natural de interese local, o espazo denominado Torre de Hércules, no concello da Coruña

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 14/11/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Decreto 142/2019, do 31 de outubro, polo que se crea a Comisión interdepartamental para o seguimento da Axenda 2030 en Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 22/10/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Decreto 130/2019, do 3 de outubro, polo que se aproba a Comisión Interdepartamental para o Impulso e Coordinación da Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 31/07/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Decreto 92/2019, do 11 de xullo, polo que se modifica o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia

Recibíronse 9 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 16/05/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Decreto 49/2019, do 2 de maio, polo que se modifica o Decreto 15/2018, do 25 de xaneiro, polo que se crea e se regula o Observatorio Autonómico dos Ríos de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 14/12/2018  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia

Recibíronse 5 suxestións para esta norma