Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería do Mar

Ten dispoñibles para consulta 24 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 27/12/2018  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Orde do 20 de decembro de 2018 pola que se aproban os plans de xestión para recursos específicos en Galicia para o ano 2019

Data de publicación no DOG: 14/06/2018  | Mar - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 136/2017, do 17 de novembro, de ordenación e funcionamento do Servizo de Gardacostas de Galicia

Data de publicación no DOG: 29/12/2017  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Orde do 22 de decembro de 2017 pola que se aproban os plans de xestión para recursos específicos en Galicia para o ano 2018

Data de publicación no DOG: 29/12/2017  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Orde do 22 de decembro de 2017 pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira para o ano 2018

Data de publicación no DOG: 14/12/2017  | Mar - Secretaría Xeral Técnica

Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia

Data de publicación no DOG: 30/12/2016  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se aproban os plans de xestión para recursos específicos en Galicia para o ano 2017

Data de publicación no DOG: 30/12/2016  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Orde do 23 de decembro de 2016 pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira para o ano 2017