Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 549 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 23/03/2022  | Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Decreto 36/2022, do 10 de marzo, polo que se crea e regula a Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 22/03/2022  | Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Decreto 4/2022, do 10 de marzo, polo que se modifica o Decreto 61/2021, do 8 de abril, polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o Rexistro Galego de Informes de Avaliación dos Edificios

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 04/03/2022  | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Orde do 16 de febreiro de 2022 pola que se aproban diversas normas técnicas e os distintivos identificadores da artesanía alimentaria

Recibíronse 10 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 25/02/2022  | Facenda e Administración Pública - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Orde do 18 de febreiro de 2022 pola que se modifican determinadas ordes no ámbito tributario

Data de publicación no DOG: 11/02/2022  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia