Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 445 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 11/05/2022  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto 52/2022, do 28 de abril, polo que se crea e regula o Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia

Data de aprobación do proxecto de lei polo Consello da Xunta para a súa remisión e tramitación no Parlamento: 10/03/2022  | Infraestruturas e Mobilidade - Secretaría Xeral Técnica

Anteproxecto de lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga

Recibíronse 20 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 04/03/2022  | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Orde do 16 de febreiro de 2022 pola que se aproban diversas normas técnicas e os distintivos identificadores da artesanía alimentaria

Recibíronse 10 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 11/02/2022  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia

Data de publicación no DOG: 25/01/2022  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 4/2022, do 13 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 43/2019, do 11 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da Familia e da Infancia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 31/12/2021  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Orde do 22 de decembro de 2021 pola que se aproban os plans de xestión para recursos específicos e algas en Galicia para o trienio 2022-2024

Recibíronse 6 suxestións para esta norma