Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Ten dispoñibles para consulta 555 normativas en tramitación:

Data de publicación no DOG: 07/02/2024 | Medio Rural - Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Decreto 16/2024, do 18 de xaneiro, polo que se regula o réxime xurídico e o rexistro de montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo

Data de publicación no DOG: 25/01/2024 | Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación - Axencia Galega de Innovación

Decreto 12/2024, do 11 de xaneiro, polo que se regula a organización, a promoción e a carreira profesional do persoal de investigación de carácter laboral nos organismos de investigación da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 76 suxestións para esta norma

Data de publicación no DOG: 18/01/2024 | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Lei 1/2024, do 11 de xaneiro, da calidade alimentaria de Galicia

Recibíronse 10 suxestións para esta norma