Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

Ten dispoñibles para consulta 3 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 11/08/2021  | Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación - Secretaría Xeral Técnica

Orde do 2 de agosto de 2021 pola que se habilitan determinados colectivos desta consellería para o emprego do certificado dixital de pseudónimo na Administración autonómica galega

Data de publicación no DOG: 08/07/2021  | Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación - Instituto Galego do Consumo e da Competencia

Decreto 98/2021, do 24 de xuño, polo que se crea o Consello de Cooperación de Consumo de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma