Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (A Presidencia da Xunta)

Ten dispoñibles para consulta 10 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 20/09/2021  | A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Decreto 123/2021, do 2 de setembro, polo que se regula o Marco galego de competencias dixitais e a certificación galega en competencias dixitais

Data de publicación no DOG: 26/07/2019  | A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 28/09/2016  | A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Decreto 127/2016, do 15 de setembro, polo que se regulan as infraestruturas necesarias para posibilitar as funcionalidades do fogar dixital nas vivendas de nova construción

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 23/09/2016  | A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Orde do 22 de setembro de 2016 pola que se crea e se regula a sede xudicial electrónica de Galicia