Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Secretaría Xeral para o Deporte (A Presidencia da Xunta)

Ten dispoñibles para consulta 8 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 11/05/2022  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto 52/2022, do 28 de abril, polo que se crea e regula o Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia

Data de publicación no DOG: 29/09/2020  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia

Data de publicación no DOG: 08/08/2018  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto 78/2018, do 26 de xullo, polo que se regula a composición e o funcionamento da Comisión Galega de Prevención e Represión da Dopaxe