Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

A Presidencia da Xunta

Ten dispoñibles para consulta 29 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 11/05/2022  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto 52/2022, do 28 de abril, polo que se crea e regula o Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia

Data de publicación no DOG: 29/09/2020  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia

Data de publicación no DOG: 27/12/2019  | A Presidencia da Xunta - Axencia de Turismo de Galicia

Decreto 159/2019, do 21 de novembro, polo que se establece a ordenación dos campamentos de turismo

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 26/07/2019  | A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma