Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

A Presidencia da Xunta

Ten dispoñibles para consulta 23 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 26/07/2019  | A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 08/08/2018  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto 78/2018, do 26 de xullo, polo que se regula a composición e o funcionamento da Comisión Galega de Prevención e Represión da Dopaxe

Data de publicación no DOG: 07/03/2018  | A Presidencia da Xunta - Axencia de Turismo de Galicia

Orde do 21 de febreiro de 2018 pola que se crea un ficheiro de datos de carácter persoal na Axencia Turismo de Galicia

Data de publicación no DOG: 06/03/2018  | A Presidencia da Xunta - Axencia de Turismo de Galicia

Decreto 25/2018, do 22 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 42/2001, do 1 de febreiro, de refundición en materia de axencias de viaxes, guías de turismo e turismo activo

Recibíronse 17 suxestións para esta norma