Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Política Social

Ten dispoñibles para consulta 24 normativas nesta situación:
Data de aprobación do proxecto de lei polo Consello da Xunta para a súa remisión e tramitación no Parlamento: 23/01/2020  | Política Social

Anteproxecto de lei de impulso demográfico de Galicia

Recibíronse 25 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 29/04/2019  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 43/2019, do 11 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da Familia e da Infancia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 16/10/2017  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 97/2017, do 28 de setembro, polo que se regula o Observatorio Galego de Acción Voluntaria, a planificación e a formación