Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Ten dispoñibles para consulta 20 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 28/01/2020  | Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Decreto 7/2020, do 9 de xaneiro, de inspección ambiental de Galicia

Data de publicación no DOG: 28/01/2020  | Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Decreto 7/2020, do 9 de xaneiro, de inspección ambiental de Galicia

Data de publicación no DOG: 14/11/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Decreto 142/2019, do 31 de outubro, polo que se crea a Comisión interdepartamental para o seguimento da Axenda 2030 en Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 22/10/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Decreto 130/2019, do 3 de outubro, polo que se aproba a Comisión Interdepartamental para o Impulso e Coordinación da Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 09/08/2019  | Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Decreto 97/2019, do 18 de xullo, polo que se regulan as competencias da Comunidade Autónoma de Galicia na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre (código de procedemento MT701A e MT701B)

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 07/08/2019  | Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Dirección Xeral de Conservación da Natureza

Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia

Recibíronse 126 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 12/04/2019  | Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Decreto 38/2019, do 14 de marzo, polo que se aproba a catalogación dos tramos urbanos e naturais das praias de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma