Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Ten dispoñibles para consulta 19 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 20/04/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Decreto 61/2021, do 8 de abril, polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o Rexistro Galego de Informes de Avaliación dos Edificios

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 25/02/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia

Recibíronse 21 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 01/02/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Decreto 238/2020, do 29 de decembro, polo que se aproban as Directrices de paisaxe de Galicia

Recibíronse 11 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 15/01/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia

Recibíronse 202 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 14/01/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia

Recibíronse 5 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 05/11/2020  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Decreto 180/2020, do 22 de outubro, polo que se aproba o Plan de conservación do monumento natural Souto da Retorta, no concello de Viveiro, Lugo

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 28/10/2020  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Decreto 176/2020, do 8 de outubro, polo que se aproba o Plan de conservación do espazo natural de interese local Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte (Vigo)

Data de publicación no DOG: 28/10/2020  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Orde do 29 de setembro de 2020 pola que se declara definitivamente como espazo natural de interese local o Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte (Vigo)