Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería do Mar

Ten dispoñibles para consulta 24 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 11/07/2022  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Orde do 27 de xuño de 2022 pola que se crea a Rede entre o sector pesqueiro e organismos científicos na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 7 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 31/12/2021  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Orde do 22 de decembro de 2021 pola que se aproban os plans de xestión para recursos específicos e algas en Galicia para o trienio 2022-2024

Recibíronse 6 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 14/08/2020  | Mar - Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Orde do 8 de xullo de 2020 pola que se convocan eleccións e se ditan normas para a renovación dos membros do Pleno do Consello Regulador da denominación de orixe protexida Mexillón de Galicia/Mejillón de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 09/12/2019  | Mar - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 153/2019, do 21 de novembro, polo que se regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros e das algas

Recibíronse 7 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 08/04/2019  | Mar - Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Orde do 20 de marzo de 2019 pola que se aproba o Regulamento da denominación de orixe protexida Mexillón de Galicia-Mejillón de Galicia e o seu Consello Regulador

Recibíronse 13 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 31/12/2018  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Orde do 20 de decembro de 2018 pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira para o ano 2019