Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Ten dispoñibles para consulta 7 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 05/07/2019  | Infraestruturas e Vivenda - Secretaría Xeral Técnica

Orde do 23 de maio de 2019 pola que se regulan os accesos nas estradas de Galicia e nas súas vías de servizo

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 02/05/2019  | Infraestruturas e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Lei 1/2019, do 22 abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 14/01/2019  | Infraestruturas e Vivenda - Xurado de Expropiación de Galicia

Decreto 172/2018, do 20 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de organización e réxime de funcionamento do Xurado de Expropiación de Galicia

Data de publicación no DOG: 01/10/2018  | Infraestruturas e Vivenda - Dirección Xeral de Mobilidade

Decreto 103/2018, do 13 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 4/2013, do 30 de maio, de transporte público de persoas en vehículos de turismo de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 20/06/2016  | Infraestruturas e Vivenda - Dirección Xeral de Mobilidade

Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia