Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Ten dispoñibles para consulta 3 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 21/07/2020  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Secretaría Xeral de Universidades

Decreto 102/2020, do 9 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2020/21

Recibíronse 4 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 11/07/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Secretaría Xeral de Universidades

Decreto 73/2019, do 4 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2019/20

Recibíronse 2 suxestións para esta norma