Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Cultura e Turismo

Ten dispoñibles para consulta 7 normativas nesta situación:
Data de aprobación do proxecto de lei polo Consello da Xunta para a súa remisión e tramitación no Parlamento: 24/09/2020  | Cultura e Turismo - Dirección Xeral de Políticas Culturais

Anteproxecto de lei de museos e outros centros museísticos de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 04/08/2020  | Cultura e Turismo - Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Decreto 105/2020, do 9 de xullo, polo que se crea a Comisión Interdepartamental da Ribeira Sacra

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 02/01/2019  | Cultura e Turismo - Axencia de Turismo de Galicia

Decreto 167/2018, do 29 de novembro, polo que se regula a utilización da marca Xacobeo 2021