Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no Diario Oficial de Galicia. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Ten dispoñibles para consulta 39 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 06/09/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Decreto 84/2017, do 3 de agosto, polo que se regula a composición e funcionamento da Comisión Mixta Xunta de Galicia-Igrexa Católica

Data de publicación no DOG: 18/08/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Orde do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de educación secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa oferta

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 14/08/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Decreto 80/2017, do 15 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Atletismo

Data de publicación no DOG: 07/08/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Decreto 71/2017, do 24 de maio, polo que se establecen seis currículos de títulos profesionais básicos

Data de publicación no DOG: 31/07/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Decreto 69/2017, do 24 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Organización e Control de Obras de Construción

Data de publicación no DOG: 24/01/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Secretaría Xeral de Universidades

Decreto 6/2017, do 12 de xaneiro, polo que se crea a Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo da Universidade de Vigo