Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Departamento: Consellería de Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Inicio da tramitación: 26/11/2021

Data da publicación no DOG: 11/02/2022

Obxecto: actualizar a normativa sobre a avaliación e a promoción na educación primaria, así como sobre a avaliación, a promoción e a titulación na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato para axustala á regulación do Real Decreto 984/2021, de 16 de novembro, que estableceu, entre outras, a avaliación e a promoción na educación primaria, así como a avaliación, a promoción e a titulación en educación secundaria obrigatoria e en bacharelato.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG