Decreto 25/2018, do 22 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 42/2001, do 1 de febreiro, de refundición en materia de axencias de viaxes, guías de turismo e turismo activo

Órgano ou entidade tramitadora: Axencia Turismo de Galicia

Departamento: A Presidencia da Xunta - Axencia de Turismo de Galicia

Inicio da tramitación: 06/06/2017

Data da publicación no DOG: 06/03/2018

Obxecto: modificar o artigo 16 do Decreto 42/2001, do 1 de febreiro, de refundición en materia de axencias de viaxes, guías de turismo e turismo activo, relativo ás garantías que están obrigadas a constituír as empresas organizadoras e as retallistas de viaxes combinadas, aos efectos de adecualo aos pronunciamentos da sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea e ao informe da Comisión Europea sobre a transposición da Directiva 90/134/CEE, do 13 de xuño de 1990.

  • Desde o 17/07/2017 ata o 7/08/2017 estará en trámite de información pública
  • Sairá publicado no DOG o venres 14/07/2017

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 17