Decreto 171/2016, do 24 de novembro, polo que se establece o Plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Dirección e Produción e Xestión, e se amplían os anexos do plan de estudos correspondente á especialidade de Interpretación, establecidos no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, mediante a incorporación de novos itinerarios

Departamento: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 18/01/2016

Data da publicación no DOG: 12/12/2016

Obxecto: Establecer o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Dirección, e Produción e xestión, e ampliar os anexos do plan de estudos correspondente á especialidade de Interpretación, establecidos no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG