Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.
Ten dispoñibles 2 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 15/05/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Lei de áreas empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 3 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 21/06/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Decreto polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o seu rexistro na Comunidade Autónoma de Galicia