Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Ten dispoñibles 4 consultas públicas previas nesta situación:

Consulta pechada: 09/12/2021 | Infraestruturas e Mobilidade - Axencia Galega de Infraestruturas

Decreto polo que se modifica o Regulamento Xeral de Estradas de Galicia

Consulta pechada: 23/10/2021 | Infraestruturas e Mobilidade - Axencia Galega de Infraestruturas

Decreto sobre a xestión da seguridade viaria nas estradas de Galicia