Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.
Ten dispoñibles 76 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 08/07/2019  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Decreto sobre a calidade sanitaria das augas de baño de Galicia

Consulta pechada: 27/06/2019  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se desenvolve o réxime de concerto para a prestación de servizos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 2 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 21/06/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Decreto polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o seu rexistro na Comunidade Autónoma de Galicia

Consulta pechada: 22/05/2019  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Decreto polo que se regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 21/05/2019  | Sanidade

Decreto de sanidade mortuoria de Galicia

Consulta pechada: 13/05/2019  | A Presidencia da Xunta

Decreto polo que se regula o deporte de alto nivel de Galicia

Consulta pechada: 08/05/2019  | Cultura e Turismo - Dirección Xeral de Políticas Culturais

Lei de museos e outros centros museísticos de Galicia