Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.
Ten dispoñibles 106 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 01/02/2019  | Cultura e Turismo - Axencia de Turismo de Galicia

Orde pola que se establece a ordenación da Ruta dos Xardíns da Camelia e se crea o Comité Camelia Galicia

Consulta pechada: 30/01/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Secretaría Xeral de Universidades

Lei pola que se recoñece como universidade privada á "Universidad Internacional de la Empresa" con sede na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 11/01/2019  | Sanidade

Decreto de ordenación do sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias da Saúde na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 12 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 09/11/2018  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Modificación do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia

Recibíronse 2 achegas/opinións para esta consulta