Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.
Ten dispoñibles 194 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 02/04/2022  | Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Decreto polo que se desenvolve o réxime xurídico das actividades de compostaxe comunitaria na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 2 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 23/03/2022  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Decreto polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia

Consulta pechada: 22/03/2022  | Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural

Consulta pechada: 21/03/2022  | Emprego e Igualdade - Secretaría Xeral da Igualdade

Lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia

Recibíronse 3 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 18/03/2022  | Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Lei do clima de Galicia

Recibíronse 10 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 03/03/2022  | Medio Rural - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Decreto polo que se regula a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e se aproban os seus estatutos

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 19/02/2022  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 18/02/2022  | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Orde pola que se establecen normas en relación coa comercialización dos produtos ecolóxicos

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta