Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.
Ten dispoñibles 194 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 29/08/2022  | Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Decreto polo que se crea o Observatorio de Olor de Galicia

Recibíronse 12 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 24/05/2022  | Medio Rural - Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Lei de montes veciñais en man común de Galicia

Recibíronse 59 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 14/05/2022  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto polo que se regulan as entidades deportivas de Galicia e o Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia

Consulta pechada: 14/05/2022  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto polo que se regula a actividade deportiva en Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 26/04/2022  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Axencia de Turismo de Galicia

Decreto do turismo activo na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 25/04/2022  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Lei para a aprendizaxe ao longo da vida adulta

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 22/04/2022  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia

Consulta pechada: 18/04/2022  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta