Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.
Ten dispoñibles 194 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 24/12/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Orde pola que se desenvolve o Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 24/12/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Orde pola que se desenvolve o Decreto 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia

Consulta pechada: 12/12/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Orde pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia

Consulta pechada: 02/12/2022  | Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Decreto de regulación básica dos órganos de asesoramento, calidade e participación das áreas sanitarias do Sistema Público de Saúde de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 25/11/2022  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación - Axencia Galega de Innovación

Decreto polo que se regula o Estatuto do persoal de investigación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das súas entidades instrumentais

Recibíronse 16 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 24/11/2022  | Medio Rural - Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Decreto do Observatorio da Cadea Alimentaria de Galicia

Consulta pechada: 04/11/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Orde pola que se establece o currículo das materias optativas do bacharelato e se regula a súa oferta

Consulta pechada: 17/10/2022  | Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Lei de ordenación do litoral de Galicia

Recibíronse 80 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 14/10/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia

Recibíronse 10 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 28/09/2022  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regula o programa galego para a detección precoz de enfermidades xenéticas, endocrinas e metabólicas en período neonatal

Recibíronse 4 achegas/opinións para esta consulta