Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.
Ten dispoñibles 94 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 18/03/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Orde pola que se regula o censo do solo empresarial de Galicia

Consulta pechada: 28/02/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

Lei reguladora da Acción Exterior da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 4 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 21/02/2019  | Política Social - Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Decreto polo que se desenvolve o título II da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de Xuventude de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 20/02/2019  | Cultura e Turismo - Axencia Galega das Industrias Culturais

Decreto polo que se crea a Rede Galega de Música ao Vivo e se establecen as súas normas de funcionamento

Consulta pechada: 18/02/2019  | Política Social - Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Lei de impulso demográfico de Galicia

Consulta pechada: 15/02/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Lei de pesca fluvial de Galicia

Recibíronse 108 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 13/02/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Lei de residuos e solos contaminados de Galicia

Recibíronse 4 achegas/opinións para esta consulta