Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.
Ten dispoñibles 194 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 24/03/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Orde pola que se amplía a relación de materias optativas da educación secundaria obrigatoria e se establece o seu currículo

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 22/03/2023  | Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Decreto polo que se regulan as Entidades Deportivas de Galicia e o seu Rexistro

Recibíronse 5 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 17/03/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Decreto polo que se modifica o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 13/03/2023  | Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Decreto polo que se modifica o Decreto 29/2010, de 4 de marzo, que aproba as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia

Recibíronse 37 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 13/03/2023  | Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Orde pola que se regula a prestación ortoprotésica na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 11 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 03/03/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regula o procedemento e os efectos do recoñecemento como instituto histórico de Galicia e a xestión do patrimonio educativo que custodian

Consulta pechada: 28/12/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Orde pola que se desenvolve o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia

Consulta pechada: 24/12/2022  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Decreto polo que se modifica o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia