Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.
Ten dispoñibles 194 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 30/05/2023  | Medio Rural - Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Decreto polo que se aproba o regulamento polo que se rexerán os contratos temporais de xestión pública dos montes e o fondo de melloras

Consulta pechada: 30/05/2023  | Facenda e Administración Pública - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Decreto polo que se crea o Rexistro do Persoal Funcionario Público Habilitado da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o seu funcionamento

Consulta pechada: 25/05/2023  | Facenda e Administración Pública - Instituto Galego de Estatística

Lei de estatística de Galicia

Consulta pechada: 21/05/2023  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Decreto polo que se regula o Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos Alimentarios

Consulta pechada: 19/05/2023  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación - Axencia Galega de Innovación

Lei de ciencia e innovación de Galicia

Recibíronse 16 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 16/05/2023  | Política Social e Xuventude - Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Decreto polo que se desenvolve o Título II da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 17/04/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Orde pola que se amplía a relación de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo

Recibíronse 101 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 12/04/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Orde pola que se establece a figura da persoa coordinadora de benestar e convivencia nos centros docentes de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 04/04/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Orde pola que se regula o procedemento para a acreditación da competencia dixital do alumnado na Comunidade Autónoma de Galicia

Consulta pechada: 28/03/2023  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación - Instituto Galego de Promoción Económica

Decreto polo que se regula a concesión de avais polo Instituto Galego de Promoción Económica