Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Consellería de Sanidade

Ten dispoñibles 23 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 07/05/2021  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Lei sobre prevención das adiccións en menores en Galicia

Recibíronse 16 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 23/03/2021  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regulan as condicións e os requisitos para a preparación e entrega dos sistemas personalizados de dosificación nas oficinas de farmacia de Galicia

Recibíronse 10 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 08/07/2019  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Decreto sobre a calidade sanitaria das augas de baño de Galicia

Consulta pechada: 21/05/2019  | Sanidade

Decreto de sanidade mortuoria de Galicia

Consulta pechada: 11/01/2019  | Sanidade

Decreto de ordenación do sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias da Saúde na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 12 achegas/opinións para esta consulta