Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

A Presidencia da Xunta

Ten dispoñibles 15 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 12/07/2017  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto polo que se aproba o regulamento da Comisión Galega de Prevención e Represión da Dopaxe

Consulta pechada: 10/07/2017  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto polo que se regula o deporte galego de alto nivel

Consulta pechada: 01/07/2017  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Orde pola que se establecen as bases reguladoras dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas

Consulta pechada: 30/06/2017  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto polo que se aproba o Regulamento da Comisión Galega de Control da Violencia no Deporte