Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.
Ten dispoñibles 103 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 23/03/2021  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regulan as condicións e os requisitos para a preparación e entrega dos sistemas personalizados de dosificación nas oficinas de farmacia de Galicia

Recibíronse 10 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 23/02/2021  | Mar - Portos de Galicia

Decreto polo que se aproba o Regulamento de explotación e policía de portos e das instalacións marítimas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 2 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 19/02/2021  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Decreto polo que se regula a formación e as condicións esixibles para o desempeño da funcións de prevención e socorrismo nos espazos acuáticos naturais e instalacións acuáticas na Comunidade autónoma de Galicia

Recibíronse 103 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 29/01/2021  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto polo que se regulan as federacións deportivas de Galicia

Consulta pechada: 29/01/2021  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto polo que se regula a actividade deportiva en Galicia

Consulta pechada: 04/01/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Lei de arquitectura de Galicia

Recibíronse 38 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 16/11/2020  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Decreto polo que se establecen os procedementos de elaboración e rexistro dos Plans de Autoprotección (PAU) e se aproba o catálogo de actividades e de centros obrigados a adoptar medidas de autoprotección