Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Ten dispoñibles 2 consultas públicas previas nesta situación:

Consulta pechada: 03/07/2023 | Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes - Dirección Xeral de Xustiza

Decreto polo que se modifica o Decreto 248/2007, do 20 de decembro, polo que se crea e regula o Rexistro de Parellas de Feito de Galicia

Consulta pechada: 22/03/2023 | Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Decreto polo que se regulan as Entidades Deportivas de Galicia e o seu Rexistro

Recibíronse 5 achegas/opinións para esta consulta