Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

Ten dispoñibles 3 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 19/05/2023  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación - Axencia Galega de Innovación

Lei de ciencia e innovación de Galicia

Recibíronse 16 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 28/03/2023  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación - Instituto Galego de Promoción Económica

Decreto polo que se regula a concesión de avais polo Instituto Galego de Promoción Económica

Consulta pechada: 25/11/2022  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación - Axencia Galega de Innovación

Decreto polo que se regula o Estatuto do persoal de investigación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das súas entidades instrumentais

Recibíronse 16 achegas/opinións para esta consulta