Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

A Presidencia da Xunta

Ten dispoñibles 6 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 17/01/2020  | A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Decreto polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais

Consulta pechada: 04/10/2019  | A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Decreto polo que se regula o Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia e o Rexistro autonómico de persoas titulares de órganos ou cargos públicos

Consulta pechada: 22/06/2017  | A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Lei de Administración dixital de Galicia