Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Consellería de Política Social

Ten dispoñibles 8 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 27/06/2019  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se desenvolve o réxime de concerto para a prestación de servizos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 2 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 21/02/2019  | Política Social - Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Decreto polo que se desenvolve o título II da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de Xuventude de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 18/02/2019  | Política Social - Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Lei de impulso demográfico de Galicia

Consulta pechada: 05/04/2018  | Política Social - Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Decreto polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime disciplinario dos centros de acollemento residencial de menores con problemas de conduta

Consulta pechada: 17/10/2017  | Política Social - Dirección Xeral de Inclusión Social

Decreto de desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27 de novembro de Inclusión social de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 13/10/2017  | Política Social - Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Decreto polo que se modifica o Decreto 159/2003, de 31 de xaneiro, polo que se regula a figura do mediador familiar, o Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia e o Recoñecemento da Mediación Gratuíta

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta