Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Consellería de Política Social

Ten dispoñibles 13 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 03/11/2021  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se crea o Consello Autonómico de Participación da Infancia e Adolescencia na Comunidade Autónoma de Galicia e se establece o seu réxime de funcionamento

Recibíronse 2 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 14/10/2021  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Lei pola que se modifica a Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia

Recibíronse 4 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 23/07/2021  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regula o establecemento dos requisitos e medios de acreditación da condición de familias monoparentais e a organización e xestión do rexistro de familias monoparentais

Recibíronse 50 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 18/06/2021  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se aproba o regulamento de accesibilidade

Recibíronse 13 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 27/06/2019  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se desenvolve o réxime de concerto para a prestación de servizos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 2 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 21/02/2019  | Política Social - Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Decreto polo que se desenvolve o título II da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de Xuventude de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 18/02/2019  | Política Social - Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Lei de impulso demográfico de Galicia