Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Ten dispoñibles 4 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 15/05/2018  | Infraestruturas e Vivenda - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se aproba o Regulamento de organización e réxime de funcionamento do Xurado de Expropiación de Galicia

Consulta pechada: 24/11/2017  | Infraestruturas e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

Recibíronse 2 achegas/opinións para esta consulta