Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Consellería de Emprego e Igualdade

Ten dispoñibles 2 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 21/03/2022  | Emprego e Igualdade - Secretaría Xeral da Igualdade

Lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia

Recibíronse 3 achegas/opinións para esta consulta