Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Consellería de Cultura e Turismo

Ten dispoñibles 5 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 08/05/2019  | Cultura e Turismo - Dirección Xeral de Políticas Culturais

Lei de museos e outros centros museísticos de Galicia

Consulta pechada: 08/04/2019  | Cultura e Turismo - Axencia de Turismo de Galicia

Decreto de turismo activo na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 5 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 20/02/2019  | Cultura e Turismo - Axencia Galega das Industrias Culturais

Decreto polo que se crea a Rede Galega de Música ao Vivo e se establecen as súas normas de funcionamento

Consulta pechada: 01/02/2019  | Cultura e Turismo - Axencia de Turismo de Galicia

Orde pola que se establece a ordenación da Ruta dos Xardíns da Camelia e se crea o Comité Camelia Galicia